cantatedeoslawa

Idź do spisu treści

Menu główne

I Festiwal Muzyki Chóralnej

Festiwal Muzyki Chóralnej
 
 


Stowarzyszenie ”Witosława”
pod honorowym patronatem
Burmistrza Sławy

z okazji 700-lecia Sławy

ma zaszczyt zaprosić Państwa na:


I Festiwal Muzyki Chóralnej


który odbędzie się dnia 15 września 2012r w kościele
św. Michała Archanioła w Sławie.

 Organizatorzy:

-  Stowarzyszenie
"Witosława" w Sławie,
-  Regionalne Centrum Animacji Kultury Zielonej Górze,
-  Urząd Miejski w Sławie,
-  Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie,
-  Parafia Rzymsko-katolicka w Sławie


RegulaminI  Organizacja Festiwalu

1. Festiwal Muzyki Chóralnej odbędzie się dnia 15 września 2012r w Kościele
   Parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Sławie.
2. Festiwal ma charakter konkursu.
3. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla chórów amatorskich.
4. Kartę zgłoszenia na Festiwal należy przesłać do dnia 30 lipca 2012r  na adres:

                    cantatedeoslawa@wp.pl

lub pocztą:  Stowarzyszenie Witosława,
                   ul. Waryńskiego 25/1
                   67-410 Sława
                   - z dopiskiem FESTIWAL

5. Akredytację w wysokości  5 zł/ od osoby chóry opłacają do dnia
   15 lipca 2012r  na konto organizatora:

Stowarzyszenie Witosława
Bank Spółdzielczy we Wschowie/Oddział w Sławie
63 8669 0001 2009 0091 3166 0001

Nie zwracamy opłaty akredytacyjnej chórom, które zrezygnują z udziału po 30 lipca 2012r.


II  Założenia Festiwalu

1. Każdy z uczestników przygotowuje trzy dowolne pieśni  a`capella, w tym jedna obowiązkowa - sakralna – premiowana specjalną nagrodą.
2. Czas występu łącznie z wejściem i zejściem nie może przekroczyć 20 min.
3. Występy oceniać będzie profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.
4. Jury bierze pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.
5. Postanowienia Jury są ostateczne i niepodważalne.
6. Kandydaci występują w kolejności ustalonej przez organizatora.
7. Wszystkie chóry zobowiązane są do uczestniczenia we wszystkich przesłuchaniach  konkursowych.
8. Zgłoszenie do Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania oraz wykorzystanie nadesłanych informacji do promocji Festiwalu.
9. Koszty ubezpieczenia i transportu pokrywa uczestnik.
10. Organizator zapewni uczestnikom obiad, kawę, herbatę oraz słodki poczęstunek.
11. Organizator zapewni chórom po dwóch opiekunów w celu usprawnienia organizacji.


III Przebieg Festiwalu:

9.00 - 9.45
Przyjazd i rejestracja uczestników w biurze Festiwalu    
- Sława,  ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16, 67-410 Sława
   Gimnazjum (możliwość rozśpiewania)

9.45 - 10.00
Spotkanie organizacyjne z kierownikami chórów.

10.30
- uroczyste otwarcie Festiwalu,
- przesłuchania konkursowe

13.
45 – 15.30
Przerwa obiadowa

Próba z orkiestrą1
8.00
KONCERT GALOWY

ogłoszenia wyników
i wręczenie nagród

KONCERT LAUREATÓW


Koncert połączonych chórów z akompaniamentem


Kameralnej Orkiestry Filharmonii z Zielonogórskiej

pod dyrekcją

Winfrieda WojtanaIV Informacje i adres kontaktowy

1. Adres kontaktowy:
                                   Stowarzyszenie Witosława
                                   ul. Waryńskiego 25/1
                                   67-410 Sława
                                   www.cantatedeoslawa.pl

2. Adres  e-mail: cantatedeoslawa@wp.pl
3. Nasze konto:
        Stowarzyszenie Witosława
        Bank Spółdzielczy we Wschowie/Oddział w Sławie
        63 8669 0001 2009 0091 3166 0001
4.
Szczegółowych informacji na temat Festiwalu udziela:
      - Krystyn Szulęcka tel. 509 826 959

 V Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów
   Regulaminu.
2. Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga
   Organizator.
3. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z
   akceptacją niniejszego regulaminu.

                                                                                                      

                                                    Zarząd Stowarzyszenia Witosława


 


W I Festiwalu wystąpią chóry :

1.
Górniczy Chór Męski przy KGHM Polska Miedź S.A. Oddz. ZG. „Lubin”- pod dyr. Zdzisława Francuza,

2.
Żeński Chór Kameralny „Cantilena” z Włoszakowic - pod dyr. Marioli Jagodzik,

3.
Chór Głogowskiego Uniwersytetu III Wieku „Gaudium” z Głogowa,
-
pod dyr. Barbary Walendzik,

4. Chór Kameralny  ZUT ze Szczecina, pod dyr.Iwony Wiśniewskiej-Salamon

5.
Stowarzyszenie Międzyrzecki Chór Kameralny z Międzyrzecza,
-
pod dyr. Marii Sobczak-Siuta,

6.
Chór Parafialny „Lutnia” z Wolsztyna - pod dyr. Krzysztofa Olszewskiego,

7.
Chór im. ks. dr. Józefa Surzyńskiego w Kościanie -pod dyr. Grzegorza Szumnarskiego,

8.
Chór Męski im. K. Kurpińskiego z Włoszakowic - pod dyr. Mariusza Kowalczyka,

9.
Zespół Kameralny „Amici Canti” z Buku - pod. Dyr. Leszka Górki

10. Chór Żeński " POLIRYTMIA" z Zielonej Góry, pod dyr. Janiny Nowak


Gościnnie
wystąpi – Parafialny Chór Cantate Deo ze Sławy,
- pod dyr. Krystyny Ober-Szulęckiej
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego